ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η κύρια εξειδίκευση της εταιρείας μας είναι το διεθνές δίκαιο, το νομικό καθεστώς και η συμμετοχή στις αστικές και εμπορικές σχέσεις αλλοδαπού πολίτη στην ΕΕ και στην Ελλάδα, πχ γάμος ή διαζύγιο.

Εάν ένας από τους συζύγους είναι αλλοδαπός πολίτης, τότε το καθεστώς αλλάζει συγκριτικά με το αν ήταν Έλληνας πολίτης. Είναι τα ειδικά πιστοποιητικά, σφραγίδες Apostille, μεταφράσεις, δυσκολίες και απαγορεύσεις, ακόμη και η απλή αναχώρηση του κοινού παιδιού στο εξωτερικό που χρήζουν προσοχής.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google
  • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.