Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας της Ελλάδος αρ. 1036 / 26-02-2020

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας της Ελλάδος αρ. 1036 / 26-02-2020 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης των εισοδημάτων που εισπράττονται στο εξωτερικό από αλλοδαπό ιδιώτη που ζητεί τη μεταβίβαση της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα.

Οι αλλοδαποί ή Έλληνες πολίτες, μόνιμοι φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού τους τελευταίους επτά (7) από οκτώ (8) προηγούμενα έτη,

Όσοι επιθυμούν να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι στην Ελλάδα με ειδική αίτησή τους και χωρίς να χρειαστεί να παραμείνουν 180 μέρες το χρόνο για να διατηρήσουν το καθεστώς κάτοικος φορολογίας στην Ελλάδα,

ταυτόχρονα να λαμβάνουν φορολογικό καταφύγιο στην Ελλάδα για το σύνολο του παγκόσμιου εισοδήματός τους για την περίοδο 2020-2035 (15 ετών), ανεξάρτητα από το ποσό τους, καταβάλλοντας ετησίως μόνο σταθερό φορολογικό συντελεστή στην Ελλάδα (100.000 ευρώ),

και την επένδυση στην ελληνική οικονομία μέσω νομικής οντότητας ύψους τουλάχιστον 500.000 ευρώ σταδιακά εντός 3 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του εναλλακτικού φορολογικού προγράμματος δηλ. από τις 12-12-2019.

Ποιο είναι το όφελος του τρέχοντος προγράμματος εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που εισπράττεται από αλλοδαπό πολίτη στο εξωτερικό της Ελλάδας:
Η δυνατότητα καταβολής σταθερού ετήσιου φόρου ύψους 100.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό εισοδήματος που εισπράχθηκε στο εξωτερικό στην Ελλάδα, Ταυτόχρονα. τα μέλη των οικογενειών – οι συγγενείς καταβάλλουν φόρο 20.000 ευρώ σε οποιοδήποτε εισόδημα που εισπράττουν στο εξωτερικό στην Ελλάδα, εάν έχουν υποβάλει αίτηση για εναλλακτικό φορολογικό πρόγραμμα
Η φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (EE) χορηγείται για περίοδο έως 15 ετών με την επιφύλαξη της έγκαιρης καταβολής ενός σταθερού φόρου ύψους 100.000 ευρώ ετησίως
ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 180 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ για την απόκτηση και διατήρηση του καθεστώτος φορολογικού κατοίκου της Ελλάδας για τα επόμενα 15 χρόνια
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 της οδηγίας, η καταβολή ενός πάγιου φόρου στην Ελλάδα εξαντλεί πλήρως φορολογικές υποχρεώσεις σε όλα τα δηλωθέντα παγκόσμια εισοδήματα ενός ατόμουΣύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 4172/2013 (παράγραφος 1 του άρθρου 7 της Οδηγίας Αρ. 1036/2020), ένα άτομο που περιλαμβάνεται στο εναλλακτικό φορολογικό πρόγραμμα στην Ελλάδα απαλλάσσεται από την υποχρέωση δήλωσης του ποσού του παγκόσμιου εισοδήματός του στην ετήσια φορολογική δήλωση
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Ν. 4172/2013 (παρ. 2 του άρθρου 7 της Οδηγίας Αρ. 1036/2020), ένα φυσικό πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο εναλλακτικό φορολογικό πρόγραμμα στην Ελλάδα απαλλάσσεται από την υποχρέωση τεκμηρίωσης της επίσημης εισαγωγής κεφαλαίων στην Ελλάδα ή οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής συναλλαγής μετρητά.
 
Οι αιτήσεις για το τρέχον οικονομικό έτος (2020) πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 31-03-2020!

Ταυτοχρόνως, η περίοδος των 60 ημερών δηλ. μέχρι τις 31-05-2020 (άρθρο 1 του άρθρου 4 της οδηγίας).
(ρήτρα 2 του άρθρου 3 της οδηγίας) Εάν ο φορολογούμενος υποβάλει για πρώτη φορά αίτηση για την απόκτηση ΤΙΝ στην Ελλάδα ή έχει εγγραφεί στα αρχειακά στοιχεία της ελληνικής φορολογικής υπηρεσίας ως κάτοικος αλλοδαπής επτά (7) από τα προηγούμενα οκτώ (8) έτη πριν από την υποβολή αίτησης μεταφοράς Το καθεστώς φορολογικής παραμονής του στην Ελλάδα δεν απαιτεί την παροχή εγγράφων σχετικά με την αλλοδαπή φορολογική κατοικία.

Related Posts

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google
  • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.