Month

Φεβρουάριος 2021
Μπλε Κάρτα  Η Μπλε Κάρτα χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης. Ο πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στην Ελλάδα, οφείλει, μετά την είσοδο του στη χώρα και πριν από τη λήξη...
Read More
Άδεια διαμονής ειδικού σκοπού Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου, πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν ή διαμείνουν στην Ελλάδα, βάσει ειδικής νομοθεσίας, διακρατικών συμφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εθνικής οικονομίας.  Στους πολίτες αυτούς  που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν,...
Read More
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία   Εποχική Εργασία  Αλιεργάτες  Κατόπιν πρόσκλησης από τον εργοδότη, η οποία διαβιβάζεται στο ελληνικό Προξενείο  του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, χορηγείται η εθνική θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία. Κάθε δύο χρόνια εκδίδεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκύκλιος με...
Read More
Επενδυτική δραστηριότητα Επενδυτές-πολίτες τρίτων χωρών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν θετικά για την ελληνική οικονομία, μπορούν να αποκτήσουν εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα.Η διάρκεια της άδειας διαμονής είναι πενταετής με δυνατότητα ανανέωσης.Το ύψος της επένδυσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250.000Αν η επένδυση πραγματοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, ανάλογα με το ύψος...
Read More
1.  «Οι δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος γίνονται μέσα σε δύο μήνες αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός πλην της περίπτωσης ανανέωσης διαβατηρίου, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι και την ημερομηνία υποβολής αίτησης ανανέωσης ή επανέκδοσης της άδειας διαμονής και της δήλωσης γέννησης τέκνου η οποία μπορεί να γίνει μέσα σε...
Read More
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα, υποχρεούται να δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ή στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών: α. Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του.β. Κάθε μεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή...
Read More
1. Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στη χώρα έχουν ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο σύνολο της επικράτειας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να απαγορεύεται, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, η διαμονή ή η εγκατάσταση τους σε ορισμένες...
Read More
Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματα του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα υπόκεινται σε φόρο και υποβάλλουν φορολογική...
Read More
Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας της Ελλάδος αρ. 1036 / 26-02-2020 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης των εισοδημάτων που εισπράττονται στο εξωτερικό από αλλοδαπό ιδιώτη που ζητεί τη μεταβίβαση της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι αλλοδαποί ή Έλληνες πολίτες, μόνιμοι φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού τους τελευταίους...
Read More
Τι πρέπει να προσέχουμε μελετώντας τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που συνάπτονται μεταξύ των διαφόρων χωρών:•    Τις προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος φορολογικού κατοίκου ενός κράτους και τις προϋποθέσεις διατήρησης της φορολογικής κατοικίας του φορολογούμενου. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, μεταξύ...
Read More
1 2
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google
  • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.