Golden Visa στην Ελλάδα
Εισιτήριο ηπείρων και ευκαιριών

Τι είναι η λεγόμενη «ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ»/«GOLDENVISA»;

Πολλοί αναρωτιούνται τι είναι η «Golden Visa» καθώς παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη αύξηση ζήτησης της από πολίτες υπηκόους τρίτων χωρών που επιδιώκουν να επενδύσουν στην Ελλάδα μέσω της κατοχής της. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα είδος άδειας διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια αφού, σύμφωνα με το άρθρο 20Β του Ν. 4251/2014, καθιερώνεται η δυνατότητα απόκτησης άδειας διαμονής μόνιμου επενδυτή διάρκειας 5 ετών σε υπήκοο τρίτης χώρας, και στα μέλη της οικογένειας αυτού, με δυνατότητα μάλιστα ανανέωσής της για ισόχρονη διάρκεια, ο οποίος αποκτά ακίνητη περιουσία στην Ελληνική Επικράτεια, ύψους 250.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα με αυξημένη ζήτηση αφού παρέχει πολλαπλά οφέλη στους δικαιούχους του.

Ποια είναι όμως στην πραγματικότητα αυτά τα οφέλη και γιατί αξίζει να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα;

1) Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ειδικότερα, με την απόκτηση της άδειας διαμονής μόνιμου επενδυτή, παρέχεται στον ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, το δικαίωμα πρόσβασης και ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η Ελλάδα το έτος 1992 προσχώρησε στη Συμφωνία του Σένγκεν, ζώνη η οποία περιλαμβάνει 26 χώρες. Ο πολίτης συνεπώς τρίτης χώρας και κάτοχος της άδειας διαμονής μόνιμου επενδυτή στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών, δύναται χωρίς την ανάγκη έκδοσης θεώρησης εισόδου, να ταξιδέψει ελεύθερα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εντάσσεται επίσης στη ζώνη Σένγκεν.

2) Μη υποχρέωση πραγματικής διαμονής στην Ελλάδα

Ένα σημαντικό προνόμιο που χορηγείται στον κάτοχο της ως άνω άδειας διαμονής είναι το γεγονός πως δεν υποχρεούται να διαμείνει στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να την αποκτήσει ή να την ανανεώσει, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες αδειών διαμονής.

3) Επέκταση της ισχύος της άδειας και στα μέλη της οικογένειας

Σύμφωνα με το άρθρο 20B παρ. 8 του Ν. 4251/2014 ο κάτοχος της άδειας διαμονής μόνιμου επενδυτή μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειας του, τα οποία υποβάλλουν ατομικά άδεια διαμονής ισόχρονης διάρκειας με αυτή του συντηρούντος. Συγκεκριμένα, ως μέλη οικογένειας νοούνται ο έτερος των συζύγων/συντρόφων δυνάμει συμφώνου συμβίωσης καταρτισμένου στην Ελλάδα, τα άγαμα κοινά τέκνα τους ηλικίας κάτω των 21 ετών, τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιμέλεια τους έχει νομίμως ανατεθεί, ηλικίας κάτω των 21 ετών και οι απευθείας ανιόντες τους. Μάλιστα, τα τέκνα καλύπτονται ειδικότερα μέχρι την ηλικία των 24 ετών αφού μετά τη συμπλήρωση των 21 ετών, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής διάρκειας άλλων τριών ετών επιπλέον.

4) Ταχύτητα, ευελιξία και χαμηλά τέλη στην απόκτηση αυτού του είδους άδειας διαμονής

Παρά την ψήφιση του Ν. 5007/2022 όπου αυξήθηκε σε ορισμένες περιοχές το όριο της επένδυσης στις 500.000 ευρώ, στο μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής Επικράτειας το ύψος της αξίας της ακίνητης περιουσίας για την απόκτηση αυτού του είδους άδειας διαμονής ανέρχεται στις 250.000 ευρώ σε αντιδιαστολή με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αν και προσφέρουν το ίδιο επενδυτικό πρόγραμμα, σε αυτές τίθενται αυστηρότερες προϋποθέσεις και όρια στην απόκτηση της ακίνητης περιουσίας. Επίσης τα χαμηλά τέλη και η ταχύτατη έκδοση της άδειας διαμονής εντός διαστήματος μόλις 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης, καθιστούν την Ελλάδα έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό μέσω των φορολογικών και ασφαλιστικών δικλείδων που η ελληνική νομοθεσία παρέχει.

5) Γεωγραφική θέση, μεσογειακό κλίμα, αυξανόμενη οικονομία σε μεγάλο φάσμα τομέων

Η Ελλάδα με την πλεονεκτική γεωγραφική της θέση και το μεσογειακό της κλίμα αποτελεί το σταυροδρόμι της Ευρώπης με την Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί λίκνο πολιτισμού και ιστορίας. Οι παράγοντες αυτοί επιβεβαιώνονται και από την άνθιση των επενδύσεων τουριστικού χαρακτήρα σε όλη τη χώρα μιας και η Ελλάδα προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό υποδομών, υλικών και πολιτιστικών, απαραίτητων για την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου, καθιστώντας την έτσι ένα κορυφαίο τουριστικό προορισμό.

6) Δυνατότητα ελεύθερης εκμετάλλευσης της ακίνητης ιδιοκτησίας

Στους κατόχους αυτής της άδειας διαμονής παρέχεται η δυνατότητα εκμίσθωσης των ακινήτων τους, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση εισοδημάτων των επενδυτών δεδομένης της μεγάλης ανάπτυξης τόσο των μακροχρόνιων όσο και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Επιπρόσθετα, χορηγείται δικαίωμα μεταπώλησης ή αντικατάστασης τους χωρίς αυτό να οδηγεί στην απώλεια του τίτλου διαμονής.

Προϋποθέσεις απόκτησης της άδειας διαμονής μόνιμου επενδυτή

Βάσει του άρθρου 20Β του Ν. 4251/2014 προϋπόθεση για την απόκτηση της εν λόγω άδειας διαμονής είναι η νόμιμη είσοδος στη χώρα του πολίτη υπηκόου τρίτης χώρας. Ωστόσο, βάσει και του πρόσφατου Ν. 5007/2022 θεσπίστηκε η δυνατότητα υποβολής της αίτησης για χορήγηση της άδειας διαμονής και πριν την είσοδό του στην Ελληνική Επικράτεια, μέσω πληρεξουσίου, με μόνη απλά υποχρέωση την προσέλευση του εντός 12 μηνών από την υποβολή της αίτησης προκειμένου να δώσει τα απαιτούμενα βιομετρικά δεδομένα, ήτοι δακτυλικά αποτυπώματα. Κάτοχος της άδειας διαμονής μόνιμου επενδυτή μπορεί να είναι ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ, τίμημα το οποίο θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης επιτρέποντας την επένδυση όχι μόνο σε ένα αλλά και σε περισσότερα ακίνητα. Για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής, τον Δήμο Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Σαντορίνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της ανήλθε βάσει του Ν. 5007/2022 στις 500.000 ευρώ και αφορά την επένδυση σε ένα μόνο ακίνητο. Η επένδυση μπορεί επίσης να υλοποιηθεί και μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., του οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου.

Το δικηγορικό γραφείο μας με την πολυετή εμπειρία του και τους εξειδικευμένους συνεργάτες, δεδομένης και της πολυπλοκότητας λόγω των συνεχών αλλαγών και της εφαρμογής διαφόρων εγκυκλίων, είναι σε θέση να σας δώσει την πληρέστερη νομική καθοδήγηση σχετικά με τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικαστικών και νομικών ενεργειών ενώπιον των αρμόδιων Υπηρεσιών για την απόκτηση της εν λόγω άδειας διαμονής γρήγορα και αποτελεσματικά.

Related Posts

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google
  • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.