Έναρξη Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης για οικογενειακές διαφορές

Από 15 Ιανουαρίου 2020, τίθεται σε ισχύ η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για όλες τις οικογενειακές διαφορές σύμφωνα με τον ν. 4640/2019.
Έτσι, μια αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης καθίσταται πλέον υποχρεωτική πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο.
Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας δραστηριοποιείται στο χώρο της διαμεσολάβησης από το έτος 2006.
Το Κέντρο βρέθηκε στην πρωτοπορία και συνέβαλε αποφασιστικά στην εξοικείωση των ελληνικών επιχειρήσεων, του νομικού κόσμου αλλά και της κοινωνίας γενικότερα με τις δυνατότητες της διαμεσολάβησης.

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας διοικείται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. και προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, με τη συνδρομή διαμεσολαβητών που έχουν εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί από διεθνούς φήμης Κέντρα του εξωτερικού και είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.


Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στοχεύει:
• να προσφέρει σε τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Διαμεσολάβησης, Διαιτησία και λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, σε συνεργασία με έγκριτους επιστήμονες και επαγγελματίες, που καλύπτουν όλες τις ειδικότητες. Κύριο αντικείμενο του Κέντρου είναι η διενέργεια διαμεσολαβήσεων σε κατάλληλους χώρους, με τη συμμετοχή διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται διεθνώς.
• να προσφέρει σε τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, υψηλού επιπέδου επιστημονικές υπηρεσίες (συμβουλευτικές, ερευνητικές κ.ά.), καθώς και εκπαιδευτικές υπηρεσίες (με τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων κ.ά.).

Related Posts

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google
  • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.