By

Larisa A. Georgiadi
Τι είναι η λεγόμενη «ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ»/«GOLDENVISA»; Πολλοί αναρωτιούνται τι είναι η «Golden Visa» καθώς παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη αύξηση ζήτησης της από πολίτες υπηκόους τρίτων χωρών που επιδιώκουν να επενδύσουν στην Ελλάδα μέσω της κατοχής της. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα είδος άδειας διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια αφού, σύμφωνα με το άρθρο 20Β...
Read More
Εάν πληροίτε κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μπορείτε άμεσα να αποκτήσετε το Ελληνικό Διαβατήριο. Αναλυτικότερα: 1.Με τη γέννηση ή με αναγνώριση ή με υιοθεσία Το τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή του την Ελληνική Ιθαγένεια. Αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε...
Read More
Τι είναι το Bitcoin και πώς δημιουργήθηκε; Το Bitcoin είναι ένα συναινετικό δίκτυο που παρέχει τη δυνατότητα ενός νέου συστήματος πληρωμών και μιας εντελώς ψηφιακής μορφής χρημάτων. Είναι το πρώτο αποκεντρωμένο δίκτυο πληρωμής μεταξύ ομότιμων (peer-to-peer) που λειτουργεί από τους χρήστες του χωρίς κεντρική αρχή ή μεσάζοντες. Από τη σκοπιά του χρήστη, το Bitcoin είναι...
Read More
Ο SEPA (Single Euro Payments Area – Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ/ΕΧΠΕ) είναι ο χώρος όπου πολίτες, εταιρείες και άλλοι οικονομικοί παράγοντες μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές σε ευρώ, εντός της Ευρώπης, είτε εντός των εθνικών τους συνόρων είτε διασυνοριακά, με τους ίδιους βασικούς όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής περιοχής στην οποία βρίσκονται. Το...
Read More
Μπλε Κάρτα  Η Μπλε Κάρτα χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης. Ο πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στην Ελλάδα, οφείλει, μετά την είσοδο του στη χώρα και πριν από τη λήξη...
Read More
Άδεια διαμονής ειδικού σκοπού Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου, πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν ή διαμείνουν στην Ελλάδα, βάσει ειδικής νομοθεσίας, διακρατικών συμφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εθνικής οικονομίας.  Στους πολίτες αυτούς  που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν,...
Read More
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία   Εποχική Εργασία  Αλιεργάτες  Κατόπιν πρόσκλησης από τον εργοδότη, η οποία διαβιβάζεται στο ελληνικό Προξενείο  του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, χορηγείται η εθνική θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία. Κάθε δύο χρόνια εκδίδεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκύκλιος με...
Read More
Επενδυτική δραστηριότητα Επενδυτές-πολίτες τρίτων χωρών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν θετικά για την ελληνική οικονομία, μπορούν να αποκτήσουν εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα.Η διάρκεια της άδειας διαμονής είναι πενταετής με δυνατότητα ανανέωσης.Το ύψος της επένδυσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250.000Αν η επένδυση πραγματοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, ανάλογα με το ύψος...
Read More
1.  «Οι δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος γίνονται μέσα σε δύο μήνες αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός πλην της περίπτωσης ανανέωσης διαβατηρίου, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι και την ημερομηνία υποβολής αίτησης ανανέωσης ή επανέκδοσης της άδειας διαμονής και της δήλωσης γέννησης τέκνου η οποία μπορεί να γίνει μέσα σε...
Read More
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα, υποχρεούται να δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ή στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών: α. Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του.β. Κάθε μεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή...
Read More
1 2 3
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google
  • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.