ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

  1. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία  
  1. Εποχική Εργασία 
  1. Αλιεργάτες 

Κατόπιν πρόσκλησης από τον εργοδότη, η οποία διαβιβάζεται στο ελληνικό Προξενείο  του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, χορηγείται η εθνική θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία.

Κάθε δύο χρόνια εκδίδεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκύκλιος με τον αριθμό όγκου εισδοχής. 

Στον Πολίτη τρίτης Χώρας που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για παροχή εξαρτημένης εργασίας χορηγείται άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασίας από την υπηρεσία μιας στάσης εφόσον προσκομίσει Σύμβαση εργασίας από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση τουλάχιστον με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.

Related Posts

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google
  • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.