ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

 1. Άδεια διαμονής ειδικού σκοπού

Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου, πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν ή διαμείνουν στην Ελλάδα, βάσει ειδικής νομοθεσίας, διακρατικών συμφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εθνικής οικονομίας. 

Στους πολίτες αυτούς  που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν, υπό τις ιδιότητες που περιγράφονται παρακάτω δίνεται άδεια διαμονής ειδικού σκοπού, διετούς ή ίσης διάρκειας με την προβλεπόμενη περίοδο διαμονής τους στη χώρα η οποία ανανεώνεται ανά τριετία, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Οι παρακάτω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειας τους

Αναλυτικότερα, πρόκειται για:

 1. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, μέτοχοι διαχειριστές , νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη ημεδαπών εταιριών καθώς και θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Η ημεδαπή εταιρεία απασχόλησης θα πρέπει να απασχολεί , τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) εργαζόμενους.

Είναι απαραίτητη η προσκόμιση τίτλου σπουδών και διετούς επαγγελματικής εμπειρίας πλην της περίπτωσης που η επιχείρηση απασχολεί πάνω από 50 ημεδαπούς

 1. Εργαζόμενοι υπό ειδικό καθεστώς
 • Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις βάσει ειδικών διακρατικών συμφωνιών ή εισηγήσεων αρμόδιων ελληνικών αρχών  
 • Διευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εταιριών του ν 27/1975 (Α 77) που ασχολούνται με θαλάσσια έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων.
 • Υπαλληλικό προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της νομοθεσίας (ν. 3427/2005), καθώς και σε ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης έργου για προώθηση και τεχνική υποστήριξη σε αλλοδαπές εταιρίες.
 • Τεχνικοί που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία υπό όρους
 1. Αθλητές, Πνευματικοί και Θρησκευτικοί λειτουργοί
 • Αθλητές και προπονητές αναγνωρισμένων αθλημάτων 
 • Πνευματικοί Δημιουργοί, συγγραφείς, λογοτέχνες ,σκηνοθέτες ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι
 • Θρησκευτικοί λειτουργοί ασκούμενοι ιερατικά καθήκοντα
 • Ανταποκριτές ξένου τύπου 
 • Μέλη ξένης αρχαιολογικής σχολής υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων που λειτουργούν με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Related Posts

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Google
 • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.