Εναλλακτική Φορολόγηση

Το φυσικό πρόσωπο (φορολογικός κάτοικος εξωτερικού), το οποίο πρόκειται να υπαχθεί στις διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου 4646/2019 και να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα για τα έτη 2020 και μετέπειτα (μέχρι 15 έτη) προκειμένου να υποβληθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους (2020) στο αρμόδιο Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, αίτηση. Οι επενδύσεις που απαιτούνται για την υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από τις 12-12-2019 και έπειτα.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη σελίδα μας http://www.greecelegal.gr/ συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα επικοινωνίας.

Related Posts

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google
  • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.