ΕΞΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Εάν πληροίτε κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μπορείτε άμεσα να αποκτήσετε το Ελληνικό Διαβατήριο.

Αναλυτικότερα:

1.Με τη γέννηση ή με αναγνώριση ή με υιοθεσία

Το τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή του την Ελληνική Ιθαγένεια.

Αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε νόμιμα ως τέκνο Έλληνα  αν κατά το χρόνο αυτόν είναι ανήλικος.

Αλλοδαπός, που υιοθετήθηκε πριν την ενηλικίωσή του ως τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας, γίνεται Έλληνας από το χρόνο της υιοθεσίας.

2.Γέννηση στην Ελλάδα και απόκτηση Ιθαγένειας υπό προϋποθέσεις

Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεμελιώνει το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α. με την εγγραφή του στην Α` τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας και της συνέχισης παρακολούθησης ελληνικού σχολείου ή σχολείου που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης

 Β. Της προηγούμενης συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενός εκ των γονέων του επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του με οριστικό τίτλο διαμονής

3.Με δήλωση και αίτηση, λόγω φοίτησης σε σχολείο εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο,  “ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας,”

 εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. Η  επιτυχής ολοκλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

4.Με δήλωση και αίτηση, λόγω φοίτησης σε σχολείο έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο,  “ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας,”

 εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η  επιτυχής ολοκλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

5.Με δήλωση και αίτηση, λόγω φοίτησης σε Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα

Αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα “ή σχολείου που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας στην Ελλάδα”.

6.Με πολιτογράφηση

Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει

Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης

Να έχει καθαρό Ποινικό μητρώο και να μην τελεί υπό απέλαση πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης

Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά έως δώδεκα συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης

Να έχει αποκτήσει έπειτα από επιτυχή συμμετοχή στις Εξετάσεις, το Πιστοποιητικό Επάρκειας γνώσεων για Πολιτογράφηση

Ο αλλοδαπός που κατέχει κάθε έγκυρο τίτλο διαμονής, εκτός των προσωρινών, και πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις μπορεί να ζητήσει την πολιτογράφησή του εφόσον διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για δώδεκα (12) συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

Εάν πληροίτε κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις και δεν γνωρίζετε πώς να προχωρήσετε με τις απαραίτητες διαδικασίες, τα Δικηγορικά Γραφεία ‘’Larisa Georgiadi Law Firm’’ είναι στη διάθεσή σας στο info@greecelegal.gr .

Related Posts

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google
  • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.