Category

Blog
1. Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στη χώρα έχουν ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο σύνολο της επικράτειας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να απαγορεύεται, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, η διαμονή ή η εγκατάσταση τους σε ορισμένες...
Read More
Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματα του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα υπόκεινται σε φόρο και υποβάλλουν φορολογική...
Read More
Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας της Ελλάδος αρ. 1036 / 26-02-2020 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης των εισοδημάτων που εισπράττονται στο εξωτερικό από αλλοδαπό ιδιώτη που ζητεί τη μεταβίβαση της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι αλλοδαποί ή Έλληνες πολίτες, μόνιμοι φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού τους τελευταίους...
Read More
Τι πρέπει να προσέχουμε μελετώντας τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που συνάπτονται μεταξύ των διαφόρων χωρών:•    Τις προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος φορολογικού κατοίκου ενός κράτους και τις προϋποθέσεις διατήρησης της φορολογικής κατοικίας του φορολογούμενου. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, μεταξύ...
Read More
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΑναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν...
Read More
Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας της Ελλάδος αρ. 1036 / 26-02-2020 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης των εισοδημάτων που εισπράττονται στο εξωτερικό από αλλοδαπό ιδιώτη που ζητεί τη μεταβίβαση της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι αλλοδαποί ή Έλληνες πολίτες, μόνιμοι φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού τους τελευταίους...
Read More
Το φυσικό πρόσωπο (φορολογικός κάτοικος εξωτερικού), το οποίο πρόκειται να υπαχθεί στις διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου 4646/2019 και να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα για τα έτη 2020 και μετέπειτα (μέχρι 15 έτη) προκειμένου να υποβληθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την...
Read More
Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των αιτούντων άδειας διαμονής στην Ελλάδα ότι δεν αποτελεί απαραίτητο κοινό δικαιολογητικό για την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας το Πιστοποιητικό υγείας από το Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Αυτό είναι απαραίτητο μόνο κατόπιν σοβαρών ενδείξεων αναγκαιότητάς του. Σε αυτή την περίπτωση οι ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιούνται εντός τριών (3)...
Read More
Από 15 Ιανουαρίου 2020, τίθεται σε ισχύ η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για όλες τις οικογενειακές διαφορές σύμφωνα με τον ν. 4640/2019.Έτσι, μια αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης καθίσταται πλέον υποχρεωτική πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο.Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας δραστηριοποιείται στο χώρο της διαμεσολάβησης από το έτος 2006.Το Κέντρο βρέθηκε στην πρωτοπορία και...
Read More
Κατά τις διατάξεις  του κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, στο πλαίσιο του άρθρου 20 Β του Νόμου 4251/2014 «Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή», δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικότητας της μόνιμης ιδιωτικής ασφάλισης ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς και των μελών της οικογενείας τους  (έτερος σύζυγος, άγαμα ή έγγαμα τέκνα κάτω των 21 ετών, απευθείας ανιόντες), διότι δεν υφίσταται η...
Read More
1 2 3
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google
  • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.